Lọc thêm
Lọc thêm
300 triệu 2467m² 121.61 nghìn /m2 5.17 tr/mn
Mã tin: 797616 1 tuần trước Huyện Chư Păh, Gia Lai
300 triệu 2467m² 121.61 nghìn /m2 5.17 tr/mn
Mã tin: 797615 1 tuần trước Huyện Chư Păh, Gia Lai
300 triệu 2467m² 121.61 nghìn /m2 5.17 tr/mn
Mã tin: 797611 1 tuần trước Huyện Chư Păh, Gia Lai
16.5 tỷ 200m² 82.5 tr /m2 2.75 tỷ/mn
Mã tin: 756911 1 tháng trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
360 triệu 200m² 1.8 tr /m2 72 tr/mn
Mã tin: 728247 2 tháng trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
675 triệu 1762.5m² 382.98 nghìn /m2 25 tr/mn
Mã tin: 728231 2 tháng trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
900 triệu 439m² 2.05 tr /m2 45 tr/mn
Mã tin: 712806 2 tháng trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
30 tỷ 100m² 300 tr /m2 7.5 tỷ/mn
Mã tin: 690666 3 tháng trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
12.3 tỷ 40m² 307.5 tr /m2 3.08 tỷ/mn
Mã tin: 690660 3 tháng trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
300 triệu 210m² 1.43 tr /m2 42.86 tr/mn
Mã tin: 612843 5 tháng trước Huyện Đức Cơ, Gia Lai
800 triệu 300m² 2.67 tr /m2 160 tr/mn
Mã tin: 592763 6 tháng trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
4.85 tỷ 3600m² 1.35 tr /m2 121.25 tr/mn
Mã tin: 674287 1 ngày trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
9.5 tỷ 3586m² 2.65 tr /m2 287.88 tr/mn
Mã tin: 805299 1 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
890 triệu 120m² 7.42 tr /m2 178 tr/mn
Mã tin: 789101 1 ngày trước Huyện Ia Grai, Gia Lai
880 triệu 113m² 7.79 tr /m2 157.14 tr/mn
Mã tin: 624421 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.3 tỷ 110m² 11.82 tr /m2 260 tr/mn
Mã tin: 804702 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.79 tỷ 73m² 24.52 tr /m2 447.5 tr/mn
Mã tin: 804637 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.69 tỷ 86m² 19.65 tr /m2 307.27 tr/mn
Mã tin: 804611 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
950 triệu 125m² 7.6 tr /m2 158.33 tr/mn
Mã tin: 804103 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.45 tỷ 132m² 10.98 tr /m2 241.67 tr/mn
Mã tin: 804048 2 ngày trước Huyện Ia Grai, Gia Lai
1.49 tỷ 84m² 17.74 tr /m2 372.5 tr/mn
Mã tin: 803882 2 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
12.5 tỷ 5000m² 2.5 tr /m2 93.98 tr/mn
Mã tin: 740871 2 ngày trước Huyện Chư Sê, Gia Lai
1.29 tỷ 121m² 10.66 tr /m2 258 tr/mn
Mã tin: 709801 3 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.15 tỷ 150m² 7.67 tr /m2 230 tr/mn
Mã tin: 803454 3 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
950 triệu 150m² 6.33 tr /m2 190 tr/mn
Mã tin: 742785 4 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
670 triệu 100m² 6.7 tr /m2 134 tr/mn
Mã tin: 802460 4 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.3 tỷ 413m² 3.15 tr /m2 100 tr/mn
Mã tin: 802427 4 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
2.1 tỷ 244m² 8.61 tr /m2 350 tr/mn
Mã tin: 800280 5 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
700 triệu 90m² 7.78 tr /m2 140 tr/mn
Mã tin: 692870 6 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.6 tỷ 159m² 10.06 tr /m2 129.2 tr/mn
Mã tin: 602542 6 ngày trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1 tỷ 3327m² 300.57 nghìn /m2
Mã tin: 796589 1 tuần trước Huyện Đức Cơ, Gia Lai
2.45 tỷ 85m² 28.82 tr /m2 544.44 tr/mn
Mã tin: 795550 1 tuần trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.4 tỷ 4103.7m² 341.16 nghìn /m2 43.08 tr/mn
Mã tin: 794443 1 tuần trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
1.4 tỷ 4103.7m² 341.16 nghìn /m2 43.08 tr/mn
Mã tin: 794442 1 tuần trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
1.4 tỷ 4103.7m² 341.16 nghìn /m2 43.08 tr/mn
Mã tin: 794516 1 tuần trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
7.3 tỷ 314m² 23.25 tr /m2 525.18 tr/mn
Mã tin: 794527 1 tuần trước Thị xã An Khê, Gia Lai
380 triệu 212m² 1.79 tr /m2 76 tr/mn
Mã tin: 792534 1 tuần trước Thành phố Pleiku, Gia Lai
1.5 tỷ 11648m² 128.78 nghìn /m2 8.52 tr/mn
Mã tin: 792518 1 tuần trước Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
999 triệu 1038m² 962.43 nghìn /m2 47.57 tr/mn
Mã tin: 792380 1 tuần trước Huyện Ia Grai, Gia Lai