Lọc thêm
Lọc thêm
14 tỷ 2800m² 5 tr /m2 368.42 tr/mn
Mã tin: 773963 4 tuần trước Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
3.8 tỷ 1000m² 3.8 tr /m2 126.67 tr/mn
Mã tin: 693535 3 tháng trước Huyện Tuy An, Phú Yên
800 triệu 340m² 2.35 tr /m2 86.96 tr/mn
Mã tin: 693444 3 tháng trước Huyện Tuy An, Phú Yên
20 tỷ 300m² 66.67 tr /m2 1.19 tỷ/mn
Mã tin: 800746 5 ngày trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
300 triệu 500m² 600 nghìn /m2 15 tr/mn
Mã tin: 798150 1 tuần trước Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
8.5 tỷ 500000m² 17 nghìn /m2 56.67 tr/mn
Mã tin: 787403 2 tuần trước Huyện Sông Hinh, Phú Yên
430 triệu 761m² 565.05 nghìn /m2 43 tr/mn
Mã tin: 781972 3 tuần trước Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
430 triệu 761m² 565.05 nghìn /m2 43 tr/mn
Mã tin: 781967 3 tuần trước Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
11 tỷ 108m² 101.85 tr /m2 1.83 tỷ/mn
Mã tin: 778704 3 tuần trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
6.8 tỷ 126m² 53.97 tr /m2 1.13 tỷ/mn
Mã tin: 777293 3 tuần trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
2.2 tỷ 258m² 8.53 tr /m2 3.15 tr/mn
Mã tin: 773262 4 tuần trước Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
2.9 tỷ 80m² 36.25 tr /m2 580 tr/mn
Mã tin: 762319 1 tháng trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
2.9 tỷ 80m² 36.25 tr /m2 580 tr/mn
Mã tin: 762303 1 tháng trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
2.9 tỷ 80m² 36.25 tr /m2 580 tr/mn
Mã tin: 762265 1 tháng trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
2 tỷ 292m² 6.85 tr /m2 2 tỷ/mn
Mã tin: 762244 1 tháng trước Huyện Tuy An, Phú Yên
1.25 tỷ 152m² 8.22 tr /m2 178.57 tr/mn
Mã tin: 758636 1 tháng trước Huyện Đông Hòa, Phú Yên
1.25 tỷ 152m² 8.22 tr /m2 178.57 tr/mn
Mã tin: 758633 1 tháng trước Huyện Đông Hòa, Phú Yên
750 triệu 106m² 7.08 tr /m2 125 tr/mn
Mã tin: 751822 1 tháng trước Huyện Phú Hoà, Phú Yên
750 triệu 106m² 7.08 tr /m2 125 tr/mn
Mã tin: 751820 1 tháng trước Huyện Phú Hoà, Phú Yên
3.5 tỷ 558m² 6.27 tr /m2 145.83 tr/mn
Mã tin: 742795 2 tháng trước Huyện Đông Hòa, Phú Yên
4.2 tỷ 100m² 42 tr /m2 840 tr/mn
Mã tin: 742642 2 tháng trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
4.2 tỷ 100m² 42 tr /m2 840 tr/mn
Mã tin: 742640 2 tháng trước Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên