Lọc thêm
Lọc thêm
3.42 tỷ 190m² 18 tr /m2 342 tr/mn
Mã tin: 805783 1 ngày trước Huyện Kim Thành, Hải Dương
70 tỷ 12000m² 5.83 tr /m2 700 tr/mn
Mã tin: 805478 1 ngày trước Huyện Bình Giang, Hải Dương
2.5 tỷ 76m² 32.89 tr /m2 500 tr/mn
Mã tin: 804863 2 ngày trước Huyện Thanh Hà, Hải Dương
35 tỷ 8000m² 4.38 tr /m2 350 tr/mn
Mã tin: 804617 2 ngày trước Huyện Kim Thành, Hải Dương
70 tỷ 12000m² 5.83 tr /m2 700 tr/mn
Mã tin: 802403 4 ngày trước Huyện Bình Giang, Hải Dương
680 triệu 100m² 6.8 tr /m2 136 tr/mn
Mã tin: 797789 1 tuần trước Huyện Kim Thành, Hải Dương
70 tỷ 12000m² 5.83 tr /m2 700 tr/mn
Mã tin: 794329 1 tuần trước Huyện Bình Giang, Hải Dương
7.5 tỷ 78m² 96.15 tr /m2 1.25 tỷ/mn
Mã tin: 792111 1 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
6.12 tỷ 155m² 39.5 tr /m2 556.59 tr/mn
Mã tin: 792072 1 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.58 tỷ 38m² 41.58 tr /m2 395 tr/mn
Mã tin: 791715 1 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.97 tỷ 61m² 32.28 tr /m2 196.9 tr/mn
Mã tin: 788239 2 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
4.1 tỷ 60m² 68.33 tr /m2 1.03 tỷ/mn
Mã tin: 788217 2 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
6.21 tỷ 1109m² 5.6 tr /m2 326.84 tr/mn
Mã tin: 787322 2 tuần trước Huyện Thanh Hà, Hải Dương
985 triệu 60m² 16.42 tr /m2 246.25 tr/mn
Mã tin: 781733 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.6 tỷ 52m² 30.77 tr /m2 400 tr/mn
Mã tin: 781722 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
4.05 tỷ 74m² 54.73 tr /m2 810 tr/mn
Mã tin: 781717 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
2.9 tỷ 88m² 32.95 tr /m2 725 tr/mn
Mã tin: 781416 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
3.5 tỷ 61m² 57.38 tr /m2 700 tr/mn
Mã tin: 781376 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
4.2 tỷ 61m² 68.85 tr /m2 840 tr/mn
Mã tin: 781189 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
8.63 tỷ 86m² 100.35 tr /m2 2.16 tỷ/mn
Mã tin: 781160 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
3 tỷ 75m² 40 tr /m2 600 tr/mn
Mã tin: 781136 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
2.38 tỷ 60m² 39.67 tr /m2 595 tr/mn
Mã tin: 781128 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.18 tỷ 44m² 26.82 tr /m2 295 tr/mn
Mã tin: 780463 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.95 tỷ 41m² 47.56 tr /m2 487.5 tr/mn
Mã tin: 780408 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.18 tỷ 49m² 24.08 tr /m2 393.33 tr/mn
Mã tin: 780194 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.32 tỷ 51m² 25.88 tr /m2 330 tr/mn
Mã tin: 780008 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
990 triệu 58m² 17.07 tr /m2 247.5 tr/mn
Mã tin: 779615 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
3 tỷ 70m² 42.86 tr /m2 750 tr/mn
Mã tin: 779539 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
23 tỷ 411m² 55.96 tr /m2 1.28 tỷ/mn
Mã tin: 779516 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
9.2 tỷ 74m² 124.32 tr /m2 1.84 tỷ/mn
Mã tin: 779480 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
10.5 tỷ 145m² 72.41 tr /m2 2.1 tỷ/mn
Mã tin: 779437 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.9 tỷ 67m² 28.36 tr /m2 475 tr/mn
Mã tin: 779390 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
6 tỷ 90m² 66.67 tr /m2 1.2 tỷ/mn
Mã tin: 778983 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
1.45 tỷ 42m² 34.52 tr /m2 362.5 tr/mn
Mã tin: 778550 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
9.1 tỷ 94m² 96.81 tr /m2 1.82 tỷ/mn
Mã tin: 778490 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
12.5 tỷ 153m² 81.7 tr /m2 1.25 tỷ/mn
Mã tin: 778464 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
3.15 tỷ 61m² 51.64 tr /m2 787.5 tr/mn
Mã tin: 778438 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
2.9 tỷ 80m² 36.25 tr /m2 580 tr/mn
Mã tin: 777866 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
2.35 tỷ 48m² 48.96 tr /m2 587.5 tr/mn
Mã tin: 777835 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương
4.5 tỷ 78m² 57.69 tr /m2 900 tr/mn
Mã tin: 777425 3 tuần trước Thành phố Hải Dương, Hải Dương