Lọc thêm
Lọc thêm

Bán Nhà biệt thự Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

21 tỷ 260m² 80.77 tr /m2 1.87 tỷ/mn
Mã tin: 798948 1 tuần trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
7 tỷ 246m² 28.46 tr /m2 502.18 tr/mn
Mã tin: 786480 2 tuần trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
5.99 tỷ 72m² 83.19 tr /m2 1.34 tỷ/mn
Mã tin: 784308 2 tuần trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
6 tỷ 72m² 83.33 tr /m2 1.28 tỷ/mn
Mã tin: 756201 1 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
8.2 tỷ 175m² 46.86 tr /m2 841.18 tr/mn
Mã tin: 656839 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
15 tỷ 144m² 104.17 tr /m2 1.71 tỷ/mn
Mã tin: 655082 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
6.8 tỷ 144m² 47.22 tr /m2 698.35 tr/mn
Mã tin: 645267 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
6 tỷ 85m² 70.59 tr /m2 1.05 tỷ/mn
Mã tin: 645220 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
6 tỷ 85m² 70.59 tr /m2 1.05 tỷ/mn
Mã tin: 645219 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
6 tỷ 85m² 70.59 tr /m2 1.05 tỷ/mn
Mã tin: 645211 4 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
15 tỷ 750m² 20 tr /m2 510 tr/mn
Mã tin: 606208 6 tháng trước Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai