Lọc thêm
Lọc thêm
6.2 tỷ 1260m² 4.92 tr /m2 187.88 tr/mn
Mã tin: 806479 3 giờ trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
19.6 tỷ 28000m² 700 nghìn /m2 98 tr/mn
Mã tin: 654358 3 giờ trước Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
3 tỷ 20000m² 150 nghìn /m2 15.79 tr/mn
Mã tin: 579129 3 giờ trước Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
11.5 tỷ 18978m² 605.96 nghìn /m2 85.19 tr/mn
Mã tin: 567960 3 giờ trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
14 tỷ 11865m² 1.18 tr /m2 77.78 tr/mn
Mã tin: 567975 3 giờ trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
8.1 tỷ 13569m² 596.95 nghìn /m2 119.12 tr/mn
Mã tin: 579069 3 giờ trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
1.9 tỷ 227m² 8.37 tr /m2 190 tr/mn
Mã tin: 805585 1 ngày trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
700 triệu 150m² 4.67 tr /m2 137.25 tr/mn
Mã tin: 805433 1 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
9.8 tỷ 2200m² 4.45 tr /m2 426.09 tr/mn
Mã tin: 804850 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
6.7 tỷ 311m² 21.54 tr /m2 418.75 tr/mn
Mã tin: 804836 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
3.3 tỷ 207m² 15.94 tr /m2 220 tr/mn
Mã tin: 804779 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
1.5 tỷ 2106m² 712.25 nghìn /m2 30 tr/mn
Mã tin: 804164 2 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
2.5 tỷ 7503m² 333.2 nghìn /m2 83.33 tr/mn
Mã tin: 804163 2 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
4 tỷ 33621m² 118.97 nghìn /m2 11.43 tr/mn
Mã tin: 804160 2 ngày trước Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
4 tỷ 6254m² 639.59 nghìn /m2 54.79 tr/mn
Mã tin: 804162 2 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
4.8 tỷ 1200m² 4 tr /m2 100 tr/mn
Mã tin: 804037 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
20 tỷ 2000m² 10 tr /m2 1 tỷ/mn
Mã tin: 804025 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
9 tỷ 3000m² 3 tr /m2 257.14 tr/mn
Mã tin: 804017 2 ngày trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
10.5 tỷ 30000m² 350 nghìn /m2 35 tr/mn
Mã tin: 803553 3 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
VIP Ngợp
3.5 tỷ 10000m² 350 nghìn /m2 64.81 tr/mn
Mã tin: 802951 3 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
2.8 tỷ 1250m² 2.24 tr /m2 112 tr/mn
Mã tin: 800826 5 ngày trước Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
5 tỷ 5000m² 1000 nghìn /m2 166.67 tr/mn
Mã tin: 553629 5 ngày trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
40 tỷ 100000m² 400 nghìn /m2 80 tr/mn
Mã tin: 532001 6 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
1 tỷ 1010m² 990.1 nghìn /m2 34.48 tr/mn
Mã tin: 799275 6 ngày trước Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
12 tỷ 2384m² 5.03 tr /m2 375 tr/mn
Mã tin: 799077 6 ngày trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
680 triệu 118m² 5.76 tr /m2 136 tr/mn
Mã tin: 798607 1 tuần trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
6.6 tỷ 67000m² 98.51 nghìn /m2 33 tr/mn
Mã tin: 508238 1 tuần trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
4 tỷ 2574m² 1.55 tr /m2 100 tr/mn
Mã tin: 797955 1 tuần trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
4.5 tỷ 47877m² 93.99 nghìn /m2 30 tr/mn
Mã tin: 797931 1 tuần trước Thị xã La Gi, Bình Thuận
55 tỷ 980m² 56.12 tr /m2 2.75 tỷ/mn
Mã tin: 796769 1 tuần trước Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
900 triệu 1000m² 900 nghìn /m2 29.03 tr/mn
Mã tin: 596130 1 tuần trước Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
800 triệu 1000m² 800 nghìn /m2 47.06 tr/mn
Mã tin: 796738 1 tuần trước Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
500 triệu 1011m² 494.56 nghìn /m2 35.71 tr/mn
Mã tin: 580816 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
2.7 tỷ 19102m² 141.35 nghìn /m2 28.42 tr/mn
Mã tin: 508272 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
12 tỷ 10100m² 1.19 tr /m2 120 tr/mn
Mã tin: 515550 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
500 triệu 1258m² 397.46 nghìn /m2 11.11 tr/mn
Mã tin: 467306 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
27 tỷ 30000m² 900 nghìn /m2 67.5 tr/mn
Mã tin: 644652 1 tuần trước Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
650 triệu 529m² 1.23 tr /m2 65 tr/mn
Mã tin: 539994 1 tuần trước Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
1.3 tỷ 4057m² 320.43 nghìn /m2 59.09 tr/mn
Mã tin: 791389 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
9.3 tỷ 14303m² 650.21 nghìn /m2 79.49 tr/mn
Mã tin: 69705 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
7.5 tỷ 9076m² 826.36 nghìn /m2 88.24 tr/mn
Mã tin: 69720 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận
4.8 tỷ 7820m² 613.81 nghìn /m2 34.29 tr/mn
Mã tin: 126896 1 tuần trước Huyện Hàm Tân, Bình Thuận