Đã xác thực Bán đất nông nghiệp 380000m² , giá 35 tỷ tại, Xã Cư ELang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

35 tỷ
380000m²
92.11 nghìn /m²
Xã Cư ELang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk
Mã tin: 101491 Cập nhật 3 tháng trước

Thông tin BĐS

Loại BĐS:
Đất nông nghiệp
Pháp lý:
Xác định khoảng cách từ vị trí đề xuất Dự án đến Hồ thủy lợi tại khu vực dự án: - Dự án dự kiến thực hiện trên khu đất có diện tích 100.887,9m2, gồm các thửa đất số 21, 41, 52, 53, 68 tờ bản đồ số 63 thuộc Buôn Vân Kiều, xã Cư Elang. Ranh giới của thửa đất gần nhất cách Hồ thủy lợi Ea Tlít khoảng 500m.
2.1. n dự án: rang trại chăn nu i heo C Elang.
2.2.Địađiểmđềxuấtdựán: hửađấtsố21,41,52,53,68t bảnđồsố63 thuộc Bu n Vân Kiều, xã C Elang, hu ện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (Sơ đồ khu đất đính kèm).
2.3. Mục ti u dự án: Đầu t xâ dựng trang trại chăn nu i heo thịt. 2.4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: 100.887,9 m2.
2.5. Hiện trạng, nguồn gốc đất:
Hiện trạng: Đất trồng câ h ng năm.
-Nguồngốcđất:Cácthửađấtsố21,41,52,53,68t bảnđồsố63thuộc BunVânKiều,xãC Elang,huệnEaKarthuộcquềnsửdụngcủa ng Nguễn iếnKhiđãđợccấpGiấ chứngnhậnquềnsửdụngđấtsốBI 913118, BI 913124, BI 913144, BI 913127, BI 913134.
ÔngNgu ễn iếnKh iđãgópvốncácthửađấttr nv oC ngt NHH hai th nh vi n Bình Giang để thực hiện dự án theo nh thể hiện tại các Hợp đồnggópvốnqu ềnsửdụngđất,qu ềns hữunh v t isảnkhácgắnliền vớiđấtđãđ ợcVănphòngc ngchứngNgu ễnNh Cầu,địachỉ ổdânphố8,
hị trấn Ea Knốp, hu ện Ea Kar chứng thực ng 15/8/2022.
2.6. Qu m dự án:
- C ng suất thiết kế: 24.000 heo thịt.
- Qu m kiến trúc: Xâ dựng một số các hạng mục nh sau: Khu vực trang trại heo thịt Khu vực xâ dựng chuồng trại chăn nu i; khu vực xâ dựng các hạng mục gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ hoạt động chăn nu i ; Hạ tầng k thuật gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ hoạt động chăn nu i sân bãi, giao th ng, câ xanh,... .
2.7. ổng vốn đầu t : 110.000.000.000 đồng Một t ăm mư i t đồng), trong đó:
- Vốn góp: 22.000.000.000 đồng chiếm 20% tổng vốn đầu t ;
- Vốn hu động: 88.000.000.000 đồng chiếm 80% tổng vốn đầu t .
2.8. iến độ dự kiến thực hiện dự án: 36 tháng, trong đó:
- iến độ thực hiện các thủ tục đầu t : 12 tháng.
- iến độ xâ dựng cơ bản v đ a c ng trình v o hoạt động: 24 tháng.
2.9.Th ihạnhoạtđộngdựán:50năm,kểtừng đ ợcUBNDtỉnhban h nh Qu ết định chu ển mục đích sử dụng đất