Lọc thêm
Lọc thêm

Kho tin BĐS Phong Guland đã đăng. Bán nhà đất bất động sản Việt Nam

1.85 tỷ 104.5m² 17.7 tr /m2 370 tr/mn
Mã tin: 806739 1 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.59 tỷ 873m² 4.11 tr /m2 299.17 tr/mn
Mã tin: 663786 1 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
960 triệu 391m² 2.46 tr /m2 96 tr/mn
Mã tin: 55779 1 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.68 tỷ 686.6m² 3.9 tr /m2 670 tr/mn
Mã tin: 478087 1 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.45 tỷ 542m² 4.52 tr /m2 209.4 tr/mn
Mã tin: 806675 2 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.55 tỷ 121m² 12.81 tr /m2 193.75 tr/mn
Mã tin: 806671 2 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.55 tỷ 150m² 23.67 tr /m2 710 tr/mn
Mã tin: 806664 2 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.1 tỷ 178m² 11.8 tr /m2 420 tr/mn
Mã tin: 675560 2 giờ trước Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
685 triệu 150m² 4.57 tr /m2 137 tr/mn
Mã tin: 675556 2 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.2 tỷ 220m² 14.55 tr /m2 320 tr/mn
Mã tin: 806657 2 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
23.5 tỷ 100m² 235 tr /m2 5.88 tỷ/mn
Mã tin: 806574 3 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
4.85 tỷ 74m² 65.54 tr /m2 1.03 tỷ/mn
Mã tin: 57378 4 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.95 tỷ 61.5m² 64.23 tr /m2 840.43 tr/mn
Mã tin: 448126 4 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.35 tỷ 45m² 74.44 tr /m2 609.09 tr/mn
Mã tin: 542046 6 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.45 tỷ 85.4m² 28.69 tr /m2 350 tr/mn
Mã tin: 724190 7 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
7 tỷ 239.4m² 29.24 tr /m2 522.39 tr/mn
Mã tin: 805139 7 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
10.5 tỷ 85m² 123.53 tr /m2 2.4 tỷ/mn
Mã tin: 805124 9 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
15.3 tỷ 127.6m² 119.91 tr /m2 2.41 tỷ/mn
Mã tin: 805120 9 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
14.5 tỷ 110m² 131.82 tr /m2 1.81 tỷ/mn
Mã tin: 805116 9 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
5.64 tỷ 119m² 47.39 tr /m2 940 tr/mn
Mã tin: 690672 9 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.05 tỷ 582.9m² 1.8 tr /m2 105 tr/mn
Mã tin: 87920 11 giờ trước Thị xã Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
500 triệu 150m² 3.33 tr /m2 111.11 tr/mn
Mã tin: 424737 11 giờ trước Thị xã Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
2.65 tỷ 653.6m² 4.05 tr /m2 189.29 tr/mn
Mã tin: 65271 20 giờ trước Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
6.3 tỷ 120m² 52.5 tr /m2 1.05 tỷ/mn
Mã tin: 805885 23 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
6.39 tỷ 120m² 53.25 tr /m2 1.07 tỷ/mn
Mã tin: 793766 23 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
7.5 tỷ 120m² 62.5 tr /m2 1.25 tỷ/mn
Mã tin: 433073 23 giờ trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.83 tỷ 102m² 17.94 tr /m2 345.28 tr/mn
Mã tin: 688234 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
7.5 tỷ 81m² 92.59 tr /m2 500 tr/mn
Mã tin: 805271 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.39 tỷ 645m² 2.16 tr /m2 77.22 tr/mn
Mã tin: 423620 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
490 triệu 125m² 3.92 tr /m2 98 tr/mn
Mã tin: 93654 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
12 tỷ 408m² 29.41 tr /m2 2.31 tỷ/mn
Mã tin: 591228 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.6 tỷ 124.5m² 20.88 tr /m2 520 tr/mn
Mã tin: 596561 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.7 tỷ 75m² 22.67 tr /m2 283.33 tr/mn
Mã tin: 461363 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
16.5 tỷ 56.3m² 293.07 tr /m2 6.11 tỷ/mn
Mã tin: 805176 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
5.5 tỷ 82.5m² 66.67 tr /m2 1.1 tỷ/mn
Mã tin: 805169 1 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.7 tỷ 75m² 36 tr /m2 540 tr/mn
Mã tin: 789612 2 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
3.75 tỷ 130m² 28.85 tr /m2 576.92 tr/mn
Mã tin: 751015 2 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2.8 tỷ 134.9m² 20.76 tr /m2 560 tr/mn
Mã tin: 803921 2 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
9 tỷ 2500m² 3.6 tr /m2 180 tr/mn
Mã tin: 803810 3 ngày trước Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk
920 triệu 188.9m² 4.87 tr /m2 105.75 tr/mn
Mã tin: 388429 3 ngày trước Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk
7.8 tỷ 656m² 11.89 tr /m2 401.82 tr/mn
Mã tin: 82457 3 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
1.38 tỷ 69m² 20 tr /m2 276 tr/mn
Mã tin: 417230 3 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
40 tỷ 386m² 103.63 tr /m2 2.67 tỷ/mn
Mã tin: 556993 3 ngày trước Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk