Lọc thêm
Lọc thêm

Bán Nhà mặt phố, mặt tiền Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Hơn 30 tỷ

45 tỷ 110m² 409.09 tr /m2 7.38 tỷ/mn
Mã tin: 414675 1 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
55 tỷ 231m² 238.1 tr /m2 3.67 tỷ/mn
Mã tin: 793502 1 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
72 tỷ 1143m² 62.99 tr /m2 9 tỷ/mn
Mã tin: 530853 1 tháng trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
99 tỷ 145.5m² 680.41 tr /m2 24.75 tỷ/mn
Mã tin: 415587 4 tháng trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
39 tỷ 60m² 650 tr /m2 13 tỷ/mn
Mã tin: 416817 4 tháng trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
31 tỷ 135m² 229.63 tr /m2 1.13 tỷ/mn
Mã tin: 598133 6 tháng trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
110 tỷ 366m² 300.55 tr /m2 7.86 tỷ/mn
Mã tin: 791922 1 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
62 tỷ 132m² 469.7 tr /m2 7.21 tỷ/mn
Mã tin: 791812 1 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
62 tỷ 132m² 469.7 tr /m2 7.21 tỷ/mn
Mã tin: 791810 1 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
235 tỷ 400m² 587.5 tr /m2 23.5 tỷ/mn
Mã tin: 790059 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
235 tỷ 400m² 587.5 tr /m2 23.5 tỷ/mn
Mã tin: 790058 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
95 tỷ 227m² 418.5 tr /m2 6.79 tỷ/mn
Mã tin: 788448 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
170 tỷ 150m² 1133.33 tr /m2 21.25 tỷ/mn
Mã tin: 786669 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
170 tỷ 150m² 1133.33 tr /m2 21.25 tỷ/mn
Mã tin: 786668 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
140 tỷ 153m² 915.03 tr /m2 17.5 tỷ/mn
Mã tin: 785392 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
62 tỷ 202m² 306.93 tr /m2 7.75 tỷ/mn
Mã tin: 783894 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
235 tỷ 272m² 863.97 tr /m2 23.5 tỷ/mn
Mã tin: 783815 2 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
33 tỷ 74m² 445.95 tr /m2 7.86 tỷ/mn
Mã tin: 779822 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
33 tỷ 74m² 445.95 tr /m2 7.86 tỷ/mn
Mã tin: 779788 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
239 tỷ 158m² 1512.66 tr /m2 31.87 tỷ/mn
Mã tin: 776871 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
239 tỷ 158m² 1512.66 tr /m2 31.87 tỷ/mn
Mã tin: 776870 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
75 tỷ 127m² 590.55 tr /m2 12.5 tỷ/mn
Mã tin: 776859 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
75 tỷ 127m² 590.55 tr /m2 12.5 tỷ/mn
Mã tin: 776858 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
235 tỷ 272m² 863.97 tr /m2 23.5 tỷ/mn
Mã tin: 776243 3 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
260 tỷ 225m² 1155.56 tr /m2 21.67 tỷ/mn
Mã tin: 774363 4 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
200 tỷ 175m² 1142.86 tr /m2 28.57 tỷ/mn
Mã tin: 773916 4 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
200 tỷ 175m² 1142.86 tr /m2 28.57 tỷ/mn
Mã tin: 773915 4 tuần trước Quận 1, TP. Hồ Chí Minh