Lọc thêm
Lọc thêm

Bán Đất thổ cư Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh giá 3 tỷ - 5 tỷ

3.2 tỷ 81m² 39.51 tr /m2 711.11 tr/mn
Mã tin: 796685 5 ngày trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.55 tỷ 82.5m² 43.03 tr /m2 537.88 tr/mn
Mã tin: 631484 5 ngày trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.68 tỷ 64.6m² 56.97 tr /m2 516.85 tr/mn
Mã tin: 742040 5 ngày trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.9 tỷ 75m² 52 tr /m2 780 tr/mn
Mã tin: 652487 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.4 tỷ 50.4m² 67.46 tr /m2 850 tr/mn
Mã tin: 625948 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4.25 tỷ 63.7m² 66.72 tr /m2 772.73 tr/mn
Mã tin: 633061 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4.85 tỷ 58.8m² 82.48 tr /m2 664.38 tr/mn
Mã tin: 695931 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.3 tỷ 99m² 33.33 tr /m2 733.33 tr/mn
Mã tin: 628459 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.68 tỷ 64.8m² 56.79 tr /m2 541.18 tr/mn
Mã tin: 652126 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4.3 tỷ 41.16m² 104.47 tr /m2 1.25 tỷ/mn
Mã tin: 742880 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.6 tỷ 63m² 57.14 tr /m2 857.14 tr/mn
Mã tin: 751703 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4 tỷ 82.5m² 48.48 tr /m2 727.27 tr/mn
Mã tin: 751623 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.05 tỷ 48.6m² 62.76 tr /m2 554.55 tr/mn
Mã tin: 765824 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.9 tỷ 82.5m² 47.27 tr /m2 780 tr/mn
Mã tin: 768188 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.05 tỷ 48m² 63.54 tr /m2 508.33 tr/mn
Mã tin: 764300 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.35 tỷ 55m² 60.91 tr /m2 779.07 tr/mn
Mã tin: 792190 1 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
4.3 tỷ 67.4m² 63.8 tr /m2 358.33 tr/mn
Mã tin: 827033 2 tuần trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
3.15 tỷ 51.6m² 61.05 tr /m2 630 tr/mn
Mã tin: 806384 1 tháng trước Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh