Lọc thêm
Lọc thêm

Cho thuê Nhà mặt phố, mặt tiền Quận Hoàng Mai, Hà Nội giá 20 triệu - 40 triệu

43 bất động sản.
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793960 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793958 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793957 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793956 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793955 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 793951 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 792931 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 792926 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 792925 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 792924 1 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 775486 4 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 775484 4 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 775480 4 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 775479 4 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
30 triệu / tháng 110m² 272.73 nghìn /m2
Mã tin: 775478 4 tuần trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 771340 1 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 771339 1 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 771338 1 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 771337 1 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 768817 1 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 706469 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 706468 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 706465 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 110m² 227.27 nghìn /m2
Mã tin: 706460 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
30 triệu / tháng 110m² 272.73 nghìn /m2
Mã tin: 706458 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 699092 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 699082 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 699081 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 699079 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 699074 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 105m² 238.1 nghìn /m2
Mã tin: 698007 3 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 90m² 277.78 nghìn /m2
Mã tin: 648742 4 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25 triệu / tháng 90m² 277.78 nghìn /m2
Mã tin: 648741 4 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
27 triệu / tháng 50m² 540 nghìn /m2
Mã tin: 635192 5 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội
35 triệu / tháng 105m² 333.33 nghìn /m2
Mã tin: 599066 6 tháng trước Quận Hoàng Mai, Hà Nội