Lọc thêm
Lọc thêm

Kho tin BĐS BĐS Ninh Hoà đã đăng. Bán nhà đất bất động sản Việt Nam

386 triệu 153m² 2.52 tr /m2 55.14 tr/mn
Mã tin: 710744 6 ngày trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
390 triệu 95.4m² 4.09 tr /m2 78 tr/mn
Mã tin: 765941 6 ngày trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
985.4 triệu 151.6m² 6.5 tr /m2 197.08 tr/mn
Mã tin: 718163 6 ngày trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.5 tỷ 321m² 4.67 tr /m2 125 tr/mn
Mã tin: 787581 2 tuần trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
550 triệu 142m² 3.87 tr /m2 68.75 tr/mn
Mã tin: 783192 2 tuần trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
2.9 tỷ 131m² 22.14 tr /m2 540.04 tr/mn
Mã tin: 783186 2 tuần trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
580 triệu 108m² 5.37 tr /m2 96.67 tr/mn
Mã tin: 767656 1 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.4 tỷ 1411.4m² 991.92 nghìn /m2 40 tr/mn
Mã tin: 437851 1 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
219 triệu 733m² 298.77 nghìn /m2 21.9 tr/mn
Mã tin: 437372 1 tháng trước Huyện Ea Kar, Đắk Lắk
380 triệu 270m² 1.41 tr /m2 63.33 tr/mn
Mã tin: 511983 2 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.05 tỷ 161m² 6.52 tr /m2 205.88 tr/mn
Mã tin: 119738 2 tháng trước Huyện Đức Hòa, Long An
1.2 tỷ 325.1m² 3.69 tr /m2 31.58 tr/mn
Mã tin: 400336 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.85 tỷ 581.1m² 3.18 tr /m2 134.45 tr/mn
Mã tin: 401434 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
4.9 tỷ 400m² 12.25 tr /m2 576.47 tr/mn
Mã tin: 450530 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
5.15 tỷ 37082m² 138.88 nghìn /m2 17.17 tr/mn
Mã tin: 397309 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.35 tỷ 5419m² 250 nghìn /m2 10.42 tr/mn
Mã tin: 435139 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
550 triệu 12551.1m² 43.82 nghìn /m2 550 tr/mn
Mã tin: 471266 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
240 triệu 116m² 2.07 tr /m2 40 tr/mn
Mã tin: 701583 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
520 triệu 180.4m² 2.88 tr /m2 86.67 tr/mn
Mã tin: 700780 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
600 triệu 183.1m² 3.28 tr /m2 118.34 tr/mn
Mã tin: 699244 3 tháng trước Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
640 triệu 3866m² 165.55 nghìn /m2 36.57 tr/mn
Mã tin: 699173 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
665 triệu 434m² 1.53 tr /m2 35 tr/mn
Mã tin: 695675 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
450 triệu 1357.8m² 331.42 nghìn /m2 18 tr/mn
Mã tin: 695506 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
350 triệu 1391.7m² 251.49 nghìn /m2 10 tr/mn
Mã tin: 695387 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
560 triệu 133.2m² 4.2 tr /m2 93.33 tr/mn
Mã tin: 693607 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
680 triệu 149.2m² 4.56 tr /m2 133.33 tr/mn
Mã tin: 691762 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
800 triệu 256.9m² 3.11 tr /m2 133.33 tr/mn
Mã tin: 683274 3 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
10.04 tỷ 4729.1m² 2.12 tr /m2 154.19 tr/mn
Mã tin: 435167 4 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
4.7 tỷ 7350m² 640 nghìn /m2 68.17 tr/mn
Mã tin: 413315 4 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
2.6 tỷ 10000m² 260 nghìn /m2 13 tr/mn
Mã tin: 484259 4 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.15 tỷ 826.9m² 1.39 tr /m2 76.67 tr/mn
Mã tin: 498457 4 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.75 tỷ 349m² 5.01 tr /m2 175 tr/mn
Mã tin: 397667 4 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.82 tỷ 30232m² 60.2 nghìn /m2 12.13 tr/mn
Mã tin: 643743 5 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
1.1 tỷ 312.6m² 3.52 tr /m2 57.89 tr/mn
Mã tin: 640523 5 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
680 triệu 2532.1m² 268.55 nghìn /m2 35.2 tr/mn
Mã tin: 628339 5 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
350 triệu 120.1m² 2.91 tr /m2 63.64 tr/mn
Mã tin: 615610 5 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
850 triệu 191.8m² 4.43 tr /m2 141.67 tr/mn
Mã tin: 582776 6 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
570 triệu 180.2m² 3.16 tr /m2 90.62 tr/mn
Mã tin: 563920 7 tháng trước Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa