Ngọc Lặc quy hoạch phấn đấu trở thành huyện khá của Thanh Hóa vào năm 2025


Với mục tiêu trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025 và vươn tới tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030, huyện Ngọc Lặc đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng vào công tác quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.vươn tới tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030Ngọc Lặc vươn tới tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030. Ảnh minh hoạQuy hoạch bài bản, hiện đại: Nền tảng cho phát triển bền vững của huyện Ngọc LặcHuyện Ngọc Lặc đang chú trọng xây dựng hệ thống quy hoạch bài bản, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Điển hình là việc hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Lặc đến năm 2020, đồng thời triển khai Quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện được đẩy mạnh hoàn thiện và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Ngọc Lặc cũng đã được phê duyệt.Hệ thống quy hoạch này bao hàm nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện. Nhờ đó, huyện Ngọc Lặc sẽ có định hướng rõ ràng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho các ngành, nghề kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.Việc xây dựng hệ thống quy hoạch bài bản, hiện đại thể hiện tầm nhìn chiến lược, ý thức trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền huyện Ngọc Lặc trong việc xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng văn minh, hiện đại.Bản đồ quy hoạch huyện Ngọc LặcBản đồ quy hoạch huyện Ngọc LặcHạ tầng đô thị Ngọc Lặc: Lột xác mạnh mẽHuyện Ngọc Lặc đang nỗ lực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ thương mại và công nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn. Nổi bật là dự án khu đô thị trung tâm huyện Ngọc Lặc đang được triển khai xây dựng cùng nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống điện, nước, viễn thông cũng được đầu tư hiện đại, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho huyện.Những hạng mục đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ có hạ tầng đô thị hiện đại, Ngọc Lặc sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách, góp phần đưa địa phương phát triển ngày càng thịnh vượng.Sự thay đổi về hạ tầng đô thị ở Ngọc Lặc là minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.Ngọc Lặc hướng đến phát triển 3 đô thị trung tâmTheo định hướng quy hoạch, huyện Ngọc Lặc sẽ hình thành 3 đô thị trung tâm gồm: Thị trấn Ngọc Lặc, khu vực Phố Châu - Lam Sơn và khu vực Ba Si. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.Huyện đã tập trung thực hiện các quy hoạch, đề án phát triển đô thị, hoàn thành phê duyệt 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị tại thị trấn.Quy hoạch chung đô thị các khu vực trung tâm đã được triển khai, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện.Huyện đã đầu tư xây dựng các mặt bằng khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ tại các khu vực phát triển đô thị. Nguồn vốn được tập trung để đầu tư các tuyến giao thông trục chính theo quy hoạch mới, giúp kết nối tốt hơn các khu vực trên địa bàn. Hệ thống điện, nước, viễn thông được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực đô thị.Việc quy hoạch và phát triển đô thị được gắn liền với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các khu đô thị được xây dựng theo mô hình "xanh - sạch - đẹp", chú trọng cảnh quan và không gian sống cho người dân. Huyện cũng quan tâm đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.Với sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc, mục tiêu phát triển 3 đô thị trung tâm sẽ được hiện thực hóa trong tương lai gần, góp phần đưa Ngọc Lặc trở thành huyện phát triển thịnh vượng, văn minh, hiện đại.Bên cạnh quy hoạch và hạ tầng, Ngọc Lặc còn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Quy hoạch bài bản, hiện đại: Nền tảng cho phát triển bền vững của huyện Ngọc LặcQuy hoạch là nền tảng cho phát triển bền vững của huyện Ngọc LặcVới quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc, mục tiêu trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025 hoàn toàn có thể đạt được.