Chuẩn bị cho diện mạo mới của Nga Sơn: Quy hoạch thị trấn được điều chỉnh


Tóm tắt văn bản về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nga SơnUBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn để bổ sung dự án Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 10 (xã Nga Mỹ) làm khu tái định cư. UBND huyện Nga Sơn chịu trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định. Huyện Nga Sơn cần báo cáo và giải trình về việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 10, bên cạnh đó cần rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan để đảm bảo thống nhất với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn.Văn bản nêu rõ việc UBND huyện Nga Sơn đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 10 nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý quy hoạch đô thị. Huyện Nga Sơn cần rút kinh nghiệm và thực hiện các giải pháp khắc phục để đảm bảo việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được thực hiện đúng quy trình.Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn nhằm mục đích bổ sung khu tái định cư cho các dự án và đảm bảo quy hoạch đô thị được thống nhất, đồng bộ. UBND huyện Nga Sơn có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định và báo cáo đầy đủ cho UBND tỉnh Thanh Hóa.Huyện Nga Sơn điều chỉnh quy hoạchHuyện Nga Sơn điều chỉnh quy hoạchQuy hoạch Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa: Tóm tắt các điểm chínhQuy hoạch chung xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020. Quy hoạch này đề ra định hướng phát triển huyện Nga Sơn trong những năm tới với mục tiêu phát triển Nga Sơn trở thành huyện văn minh, hiện đại, có nền kinh tế phát triển bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.Về không gian phát triển, huyện Nga Sơn được chia thành 3 khu vực chức năng chính:
 • Khu vực trung tâm: Phát triển các chức năng hành chính, văn hóa, thể thao, dịch vụ tổng hợp, du lịch.

 • Khu vực đô thị vệ tinh: Phát triển các chức năng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà ở.

 • Khu vực nông nghiệp: Phát triển các chức năng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.Hệ thống giao thông được quy hoạch phát triển đồng bộ, kết nối với các khu vực lân cận. Chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.Về các ngành kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi và các dịch vụ du lịch, thương mại, vận tải, tài chính - ngân hàng.Về văn hóa - xã hội, mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển huyện Nga Sơn trong những năm tới. Huyện Nga Sơn đang nỗ lực triển khai quy hoạch này nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.Bản đồ quy hoạch huyện Nga SơnBản đồ quy hoạch huyện Nga SơnQuy hoạch sử dụng đất:Diện tích:
 • Tổng diện tích: 15.779,97 ha.

 • Đất nông nghiệp: 7.236,08 ha (chiếm 45,86%).

 • Đất phi nông nghiệp: 7.139,06 ha (chiếm 45,23%).

 • Đất chưa sử dụng: 1.404,84 ha (chiếm 8,91%).Cơ cấu sử dụng đất:
 • Đất ở: 1.033,79 ha.

 • Đất công nghiệp - khu công nghiệp: 96,12 ha.

 • Đất thương mại - dịch vụ: 112,06 ha.

 • Đất du lịch: 26,54 ha.

 • Đất giao thông: 470,74 ha.

 • Đất cây lâu năm: 256,95 ha.

 • Đất nuôi trồng thủy sản: 212,84 ha.Định hướng phát triển: Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất đai, hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển các ngành kinh tế có lợi thế như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.Quy hoạch giao thông:Mạng lưới giao thông:Giao thông đường bộ: Hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã được quy hoạch phát triển đồng bộ, kết nối với các khu vực lân cận. Các tuyến đường chính bao gồm:
 • Quốc lộ 10: Tuyến giao thông chính kết nối huyện Nga Sơn với các tỉnh, thành phố khác.

 • Tỉnh lộ 527: Tuyến đường kết nối huyện Nga Sơn với các huyện khác trong tỉnh Thanh Hóa.

 • Đường huyện: Kết nối các xã, thị trấn trong huyện Nga Sơn.

 • Các nút giao thông quan trọng được quy hoạch để đảm bảo an toàn và lưu thông thuận tiện.Giao thông đường thủy: Kênh đào Nga Sơn được nâng cấp, mở rộng, đảm bảo giao thông thủy nội địa, các bến thuyền được quy hoạch tại các vị trí thuận lợi.Ảnh minh họaQuy hoạch chung xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa