Mua bán nhà riêng đường Tân Hòa Đông, Quận 6 chính chủ T11/2022

Bất động sản Guland đang bán 42 nhà riêng đường Tân Hòa Đông, Quận 6. Guland nhà riêng đường Tân Hòa Đông, Quận 6 giá rẻ, đầy đủ thông tin, pháp lý rõ ràng. Hỗ trợ kiểm tra quy hoạch, vay vốn ngân hàng, thương lượng giá chính chủ

Bán nhà riêng 56m² , giá 5.5 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

56m² 5.5 tỷ 98.21 tr /m2 1.25 tỷ/mn
125762 Cập nhật giá ngày: 27/11/2022
2 tầng
3 PN
3 PT

Bán nhà riêng 24m² , giá 2.3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

24m² 2.3 tỷ 95.83 tr /m2 402.4 tr/mn
125714 Cập nhật giá ngày: 27/11/2022
3 tầng
2 PN
1 PT

Bán nhà riêng 56m² , giá 5.5 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

56m² 5.5 tỷ 98.21 tr /m2 1.25 tỷ/mn
125578 Cập nhật giá ngày: 27/11/2022
2 tầng
3 PN
3 PT

Bán nhà riêng 56m² , giá 5.5 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

56m² 5.5 tỷ 98.21 tr /m2 1.25 tỷ/mn
125574 Cập nhật giá ngày: 27/11/2022
2 tầng
3 PN
3 PT

Bán nhà riêng 52m² , giá 6.35 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

52m² 6.35 tỷ 122.12 tr /m2 1.12 tỷ/mn
120181 Cập nhật giá ngày: 20/11/2022
3 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 52m² , giá 6.35 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

52m² 6.35 tỷ 122.12 tr /m2 1.12 tỷ/mn
120175 Cập nhật giá ngày: 20/11/2022
3 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 4m² , giá 7.8 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

4m² 7.8 tỷ 1950 tr /m2 287.11 tr/mn
116719 Cập nhật giá ngày: 16/11/2022
3 tầng
9 PN
9 PT

Bán nhà riêng 4m² , giá 7.8 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

4m² 7.8 tỷ 1950 tr /m2 287.11 tr/mn
116691 Cập nhật giá ngày: 16/11/2022
3 tầng
9 PN
9 PT

Bán nhà riêng 60m² , giá 5.3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

60m² 5.3 tỷ 88.33 tr /m2 1.1 tỷ/mn
111476 Cập nhật giá ngày: 09/11/2022
4 tầng
4 PN
3 PT

Bán nhà riêng 60m² , giá 5.3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

60m² 5.3 tỷ 88.33 tr /m2 1.1 tỷ/mn
111470 Cập nhật giá ngày: 09/11/2022
4 tầng
4 PN
3 PT

Bán nhà riêng 54m² , giá 3.99 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

54m² 3.99 tỷ 73.89 tr /m2 890.23 tr/mn
110039 Cập nhật giá ngày: 08/11/2022
0 tầng
0 PN
0 PT

Bán nhà riêng 113.8m² , giá 6 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

113.8m² 6 tỷ 52.72 tr /m2 1.25 tỷ/mn
107886 Cập nhật giá ngày: 06/11/2022
2 tầng
0 PN
0 PT

Bán nhà riêng 21m² , giá 3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

21m² 3 tỷ 142.86 tr /m2 916 tr/mn
106843 Cập nhật giá ngày: 04/11/2022
3 tầng
0 PN
0 PT

Bán nhà riêng 84m² , giá 7.8 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

84m² 7.8 tỷ 92.86 tr /m2 1.57 tỷ/mn
102301 Cập nhật giá ngày: 30/10/2022
5 tầng
5 PN
5 PT

Bán nhà riêng 84m² , giá 7.8 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

84m² 7.8 tỷ 92.86 tr /m2 1.57 tỷ/mn
102299 Cập nhật giá ngày: 30/10/2022
5 tầng
5 PN
5 PT

Bán nhà riêng 41m² , giá 5.3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

41m² 5.3 tỷ 129.27 tr /m2 1.42 tỷ/mn
101197 Cập nhật giá ngày: 28/10/2022
4 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 41m² , giá 5.3 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

41m² 5.3 tỷ 129.27 tr /m2 1.42 tỷ/mn
101195 Cập nhật giá ngày: 28/10/2022
4 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 35m² , giá 3.9 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

35m² 3.9 tỷ 111.43 tr /m2 964.29 tr/mn
99075 Cập nhật giá ngày: 26/10/2022
4 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 35m² , giá 3.9 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

35m² 3.9 tỷ 111.43 tr /m2 964.29 tr/mn
99074 Cập nhật giá ngày: 26/10/2022
4 tầng
4 PN
4 PT

Bán nhà riêng 46m² , giá 3.9 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

46m² 3.9 tỷ 84.78 tr /m2 778.6 tr/mn
98930 Cập nhật giá ngày: 26/10/2022
3 tầng
2 PN
2 PT

Bán nhà riêng 46m² , giá 3.9 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

46m² 3.9 tỷ 84.78 tr /m2 778.6 tr/mn
98929 Cập nhật giá ngày: 26/10/2022
3 tầng
2 PN
2 PT

Bán nhà riêng 30m² , giá 2.9 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

30m² 2.9 tỷ 96.67 tr /m2 876.67 tr/mn
98850 Cập nhật giá ngày: 26/10/2022
2 tầng
2 PN
2 PT

Bán nhà riêng 43m² , giá 3.6 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

43m² 3.6 tỷ 83.72 tr /m2 963.75 tr/mn
97132 Cập nhật giá ngày: 24/10/2022
3 tầng
2 PN
2 PT

Bán nhà riêng 43m² , giá 3.6 tỷ tại đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Chính chủ)

43m² 3.6 tỷ 83.72 tr /m2 963.75 tr/mn
97130 Cập nhật giá ngày: 24/10/2022
3 tầng
2 PN
2 PT

Đăng tin Mua bán nhà riêng nhà phố đường Tân Hòa Đông, Quận 6 miễn phí

Guland.vn là sàn giao dịch mua bán nhà đất, bất động sản trực tuyến trên nền tảng công nghệ 4.0. Guland cho phép thành viên đăng tin Mua bán nhà riêng nhà phố đường Tân Hòa Đông, Quận 6 Miễn phí. Hiện đang có hơn 1 triệu thành viên hoạt động thường xuyên trên Guland. Bạn có quyền đăng công khai để chào bán bất động sản hoặc lưu cá nhân để quản lý danh sách bất động sản bạn đang có.

Làm sao để đăng tin Mua bán nhà riêng nhà phố đường Tân Hòa Đông, Quận 6 hiệu quả

Để tin đăng Mua bán nhà riêng nhà phố đường Tân Hòa Đông, Quận 6 của bạn có thể xuất hiện trên cả bản đồ quy hoạch và danh sách tin đăng bạn cần điền toạ độ vị trí bất động sản chính xác, vẽ bổ sung ranh đất trước hoặc sau khi đăng tin Ngoài ra bạn cần cập nhật đầy đủ giấy tờ pháp lý, hình ảnh thực tế, thông tin về các số đo, thông tin tiện ích xung quanh, bổ sung đầy đủ thông tin của bất động sản để khách dễ dàng xem xét và đưa ra quyết định mua nhanh.

Cần xem thông tin quy hoạch đường Tân Hòa Đông, Quận 6 khi Mua bán nhà riêng nhà phố

Cả người mua và người bán trước khi giao dịch cần kiểm tra thật kỹ thông tin quy hoạch đường Tân Hòa Đông, Quận 6 để tránh Mua bán nhà riêng nhà phố đang bị dính quy hoạch, bảo vệ an toàn tài sản người mua và uy tín của người bán trong quá trình Mua bán nhà riêng nhà phố trên Guland Phần mềm tra cứu quy hoạch đường Tân Hòa Đông, Quận 6 trên Guland là Miễn Phí với nhiều tính năng vượt trội như : tra cứu quy hoạch, tìm vị trí thửa đất, đo vẽ diện tích, đăng tin Mua bán nhà riêng nhà phố đường Tân Hòa Đông, Quận 6 ngay trên bản đồ quy hoạch, lưu thông tin bất động sản trên bản đồ, so sánh giá nhà đất của bạn với nhà đất đang bán xung quanh một cách trực quan giúp người mua người bán định giá được bất động sản đang giao dịch.