GuInvest

Góp vốn đầu tư bất động sản cùng Guland, được cam kết lợi nhuận

GuInvest là hình thức uỷ thác đầu tư, nhà đầu tư sẽ góp vốn cùng Guland mua một bất động sản mà Guland thấy tiềm năng

  • Guland cam kết trả lãi suất cho nhà đầu tư theo thời gian góp vốn.
  • Gói đầu tư đa dạng, từ 200 triệu trở lên.

Bảng ví dụ minh họa:
Gói đầu tư 1 tỷ đồng

Đầu tư Năm /gói LNTB /năm Thu về
1.000.000.000 2 16% 1.320.000.000
3 18% 1.540.000.000
4 20% 1.800.000.000
5 22% 2.100.000.000

Liên hệ tư vấn và nhận mẫu hợp đồng góp vốn

TGĐ
Lê Đại Dương